Zákon č. 382/1990 Zb.Zákon o rodičovskom príspevku

Čiastka 65/1990
Platnosť od 27.09.1990 do31.10.2002
Účinnosť od 01.07.1998 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené