Vyhláška č. 38/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do31.12.2009
Účinnosť od 01.10.1990 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené