Nariadenie vlády č. 379/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990
Účinnosť od 20.09.1990
Rozhodnutia súdov 2

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.09.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

20.09.1990

Pôvodný predpis

20.09.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené