Oznámenie č. 366/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike

Čiastka 58/1990
Platnosť od 30.08.1990 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené