Opatrenie č. 364/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku

Čiastka 58/1990
Platnosť od 30.08.1990 do11.10.1999
Účinnosť od 30.08.1990 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.
Rozhodnutia súdov 5

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.08.1990 - 11.10.1999 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.08.1990 - 11.10.1999

Pôvodný predpis

30.08.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené