Vyhláška č. 357/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb., vyhlášky č. 4/1976 Zb., vyhlášky č. 152/1983 Zb. a vyhlášky č. 74/1985 Zb.

Čiastka 57/1990
Platnosť od 29.08.1990 do31.12.2005
Účinnosť od 01.09.1990 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1990 - 31.12.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.1990 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

29.08.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené