Vyhláška č. 318/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990
Účinnosť od 31.07.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.07.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.07.1990

Pôvodný predpis

31.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené