Vyhláška č. 317/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990
Účinnosť od 01.08.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.1990

Pôvodný predpis

31.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené