Vyhláška č. 315/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. a vyhlášky č. 39/1988 Zb.

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do31.10.1995
Účinnosť od 01.10.1990 do31.10.1995
Zrušený 212/1995 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1990 - 31.10.1995 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.1990 - 31.10.1995

Pôvodný predpis

31.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené