Vyhláška č. 313/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

(v znení č. 32/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 04.02.1993 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.02.1993 - 31.12.2003 32/1993 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.08.1990 - 03.02.1993

Všetky časové verzie

01.08.1990 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

31.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené