Vyhláška č. 310/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 49/1990
Platnosť od 27.07.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.1990
Zrušený 570/1990 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1990 - 31.12.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.1990 - 31.12.1990

Pôvodný predpis

27.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené