Nariadenie vlády č. 308/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

(v znení č. 434/1990 Zb.)

Čiastka 48/1990
Platnosť od 20.07.1990
Účinnosť od 29.10.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1990 434/1990 Zb. Aktuálne znenie
31.07.1990 - 28.10.1990

Všetky časové verzie

31.07.1990

Pôvodný predpis

20.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené