Nariadenie vlády č. 308/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 48/1990
Platnosť od 20.07.1990
Účinnosť od 31.07.1990 do28.10.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené