Zákon č. 298/1990 Zb.Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

(v znení č. r1/c71/1990 Zb., 338/1991 Zb.)

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 01.08.1991
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1991 338/1991 Zb. Aktuálne znenie
19.07.1990 - 31.07.1991 r1/c71/1990 Zb.

Všetky časové verzie

19.07.1990

Pôvodný predpis

19.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené