Ústavný zákon č. 296/1990 Zb.Ústavný zákon o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 493/1992 Zb.)

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 29.10.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1992 493/1992 Zb. Aktuálne znenie
19.07.1990 - 28.10.1992

Všetky časové verzie

19.07.1990

Pôvodný predpis

19.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené