Ústavný zákon č. 294/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb., Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa skracuje volebné obdobie národných výborov.

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 24.11.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené