Vyhláška č. 277/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č.141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch

Čiastka 44/1990
Platnosť od 09.07.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 09.07.1990 do31.12.1992
Zrušený 318/1992 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené