Vyhláška č. 252/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990
Účinnosť od 01.07.1990

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené