Oznámenie č. 242/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené