Vyhláška č. 235/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do03.02.1993
Účinnosť od 01.01.1992 do03.02.1993
Zrušený 32/1993 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené