Nariadenie vlády č. 233/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.12.1996
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.1996
Zrušený 206/1996 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené