Nariadenie vlády č. 232/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.01.2002
Účinnosť od 15.06.1990 do31.01.2002
Zrušený 45/2002 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.1990 - 31.01.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.06.1990 - 31.01.2002

Pôvodný predpis

15.06.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené