Vyhláška č. 224/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Čiastka 38/1990
Platnosť od 11.06.1990 do31.03.1991
Účinnosť od 30.09.1990 do31.03.1991
Zrušený 392/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška stráca účinnosť 30. septembra 1990. Vyhláška č. 392/1990 Zb. predĺžila účinnosť vyhlášky č. 224/1990 Zb. do 31. marca 1991.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.1990 - 31.03.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.09.1990 - 31.03.1991

Pôvodný predpis

11.06.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené