Vyhláška č. 22/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o tvorbe a kontrole cien

Čiastka 6/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 15.02.1990 do31.12.1990
Zrušený 526/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené