Vyhláška č. 22/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o tvorbe a kontrole cien

Čiastka 6/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 15.02.1990 do31.12.1990
Zrušený 526/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1990 - 31.12.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.02.1990 - 31.12.1990

Pôvodný predpis

01.02.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené