Vyhláška č. 215/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Účinnosť od 01.07.1990

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené