Zákon č. 202/1990 Zb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

Čiastka 35/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 01.01.1991
Redakčná poznámka

s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
18.05.1990 - 31.12.1990

Všetky časové verzie

18.05.1990

Pôvodný predpis

18.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené