Vyhláška č. 2/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny

Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990 do30.04.1990
Účinnosť od 01.04.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1990 - 30.04.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1990 - 30.04.1990

Pôvodný predpis

08.01.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené