Vyhláška č. 184/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění výhlášky č. 11/1985 Sb.

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 01.07.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.1990

Pôvodný predpis

18.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené