Vyhláška č. 183/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vybieraní zmluvného cla z tovaru dovážaného zo štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.01.1991
Účinnosť od 18.05.1990 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.05.1990 - 31.01.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

18.05.1990 - 31.01.1991

Pôvodný predpis

18.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené