Zákon č. 180/1990 Zb.Zákon o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov

(v znení č. 382/1990 Zb.(nepriamo), 194/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 32/1990
Platnosť od 18.05.1990 do30.06.2002
Účinnosť od 01.09.1994 do30.06.2002
Zrušený 328/2002 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené