Zákon č. 171/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)

Čiastka 30/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.08.2008
Účinnosť od 01.06.1990 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1990 - 31.08.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.06.1990 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

18.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené