Vyhláška č. 170/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 15.05.1990 do31.12.1990
Zrušený 526/1990 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.1990 - 31.12.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.05.1990 - 31.12.1990

Pôvodný predpis

10.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené