Zákon č. 169/1990 Zb.Zákon o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere píslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.

(v znení č. 546/1990 Zb.)

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 27.12.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.12.1990 546/1990 Zb. Aktuálne znenie
10.05.1990 - 26.12.1990

Všetky časové verzie

10.05.1990

Pôvodný predpis

10.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené