Zákon č. 165/1990 Zb.Zákon o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 10.05.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.05.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

10.05.1990

Pôvodný predpis

10.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené