Zákon č. 163/1990 Zb.Zákon o bohosloveckých fakultách

(v znení č. 172/1990 Zb.(nepriamo), r1/c71/1990 Zb.)

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 01.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené