Vyhláška č. 143/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 423/1991 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené