Zákon č. 110/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov

(v znení č. 180/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 24/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené