Vyhláška č. 11/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov

Čiastka 3/1990
Platnosť od 12.01.1990 do30.04.1990
Účinnosť od 01.04.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené