Vyhláška č. 11/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov

Čiastka 3/1990
Platnosť od 12.01.1990 do30.04.1990
Účinnosť od 01.04.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1990 - 30.04.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1990 - 30.04.1990

Pôvodný predpis

12.01.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené