Zákon č. 107/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Čiastka 23/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1992
Zrušený 222/1992 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 - 31.12.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.1990 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

23.04.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené