Zákon č. 105/1990 Zb.Zákon o súkromnom podnikaní občanov

Čiastka 23/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 10.03.1992
Literatúra 6
Rozhodnutia súdov 3
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené