Ústavný zákon č. 100/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené