Oznámenie č. o5/c35/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnosom nadobudol účinnosť 1. októbrom 1988.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené