Oznámenie č. o2/c18/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 18/1989
Platnosť od 29.06.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené