Vyhláška č. 98/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu

Čiastka 24/1989
Platnosť od 25.09.1989
Účinnosť od 10.10.1989
Uzavretie zmluvy 23.10.1986
Literatúra 3
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 27 ods. 2 dňom 23. mája 1989.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.10.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

10.10.1989

Pôvodný predpis

25.09.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené