Vyhláška č. 96/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 24/1989
Platnosť od 25.09.1989
Účinnosť od 25.09.1989
Uzavretie zmluvy 11.09.1988
Redakčná poznámka

Dohovor nabudol platnosť na základe svojho článku 54 dňom 16. júna 1989.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.09.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

25.09.1989

Pôvodný predpis

25.09.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené