Úplné znenie č. 71/1989 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

(v znení č. 114/1989 Zb.)

Čiastka 19/1989
Platnosť od 30.06.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 30.06.1989
Zrušený 519/1991 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené