Vyhláška č. 61/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 16/1989
Platnosť od 15.06.1989 do08.11.2000
Účinnosť od 30.06.1989 do08.11.2000
Uzavretie zmluvy 30.09.1985
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 1. decembra 1988.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.1989 - 08.11.2000 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.06.1989 - 08.11.2000

Pôvodný predpis

15.06.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené