Uznesenie č. 4/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske

Čiastka 1/1989
Platnosť od 30.01.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené